Teknologi

Annonsering eller innehåll? Svårt att känna igen på Facebook och Co.

Samsung kommentarer till Facebook-appen: Inaktiverad är som avinstallerad

Medan en webbplats som vår vanligtvis är tydligt strukturerad är reklam och innehåll ännu mer blandat på sociala medier. För i princip finns det problemet att alla inlägg i nyhetsflödet har samma struktur. Men vissa får doktorandbidrag och andra inte. Detta skiljer sig mycket från den klassiska varianten, en webbplats med […]


Medan en webbplats som vår vanligtvis är tydligt strukturerad är reklam och innehåll ännu mer blandat på sociala medier. För i princip finns det problemet att alla inlägg i nyhetsflödet har samma struktur. Men vissa får doktorandbidrag och andra inte. Detta skiljer sig mycket från den klassiska varianten att utrusta en webbplats med reklambannrar. Den moderna varianten har sina fördelar, särskilt för annonsörer.

Mer än hälften av unga användare fram till 29 års ålder kan knappt skilja mellan reklam och innehåll, vilket Bitkom fann i en undersökning om ämnet ”sociala medier”. Äldre användare tycker det är lite lättare, den största andelen användare känner snabbt igen reklam som sådan. En relativt stor andel användare accepterar reklam av den enkla anledningen att nätverk endast kan göras tillgängliga på detta sätt gratis.

Åtta av tio användare av sociala medier (78 procent) anser att sociala medier har ökat den senaste tiden. Sex av tio respondenter (60 procent) tycker dock att reklam på sociala medier är okej eftersom det gör nätverken tillgängliga gratis. När det gäller 14-29-åringar säger till och med två tredjedelar (66 procent) detta. Tre av tio respondenter (29 procent) säger att de inte vill göra utan reklam på sociala medier, eftersom de upprepade gånger upptäcker erbjudanden eller ämnen som de annars inte skulle ha hittat. Mer än en tredjedel av de tillfrågade (35 procent) anser också att reklam på sociala medier passar bättre för deras egna intressen än konventionell onlineannonsering.

Enligt min mening är det största problemet med modern reklam den osynliga mixen, eftersom personlig åsikt och betald åsikt blandas perfekt. XYZ marknadsför nu produkten eftersom den är riktigt bra? Eller betalades annonseringen så bra att kvaliteten på den annonserade produkten blev sekundär?

Även om en kanal endast stöds av en partner utan direkt produktplacering uppstår frågan om oberoende och trovärdighet. Idag är det svårare att vara lönsam med traditionell reklam. Men det fungerar.

Botón volver arriba

Annonsblockerare upptäckt

Du måste ta bort AD BLOCKER för att fortsätta använda vår webbplats TACK